zimowa liga

Regulamin rozgrywek

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem rozgrywek jest są pasjonaci prowadzący serwis zimowaliga.pl.
 2. Cel rozgrywek:
  Popularyzacja piłki nożnej w Grudziądzu i szerzenie pozytywnej energii.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje ani straty materialne odniesione podczas rozgrywek.
 4. Warunkiem uczestnictwa w rozgrywkach jest akceptacja niniejszego regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz prawa do wykorzystywania wizerunku przez zimowaliga.pl (strona internetowa, zdjęcia, filmy). Cofnięcie w/w zgody będzie równoznaczne usunięciem gracza/drużyny z rozgrywek.

II. Rozgrywanie meczu

 1. Mecze rozgrywane są na wszystkich boiskach typu "Orlik" w Grudziądzu:
  • Orlik przy ul. Czarnieckiego (Hallera Park - Budowlanka),
  • Orlik przy ul. Piłsudskiego (Olimpia),
  • Orlik przy ul. Śniadeckich / Korczaka (Strzemięcin),
  • Orlik przy ul. Sobieskiego / Konstytucji 3 maja (Rządz),
  • Orlik przy ul. Fortecznej (Forteca),
  • Orlik przy ul. Sportowców (Mniszek - Stal).
 2. W meczu mogą brać udział wyłącznie osoby wpisane na listę graczy danego zespołu. Na boisku w danym momencie z jednej drużyny może przebywać maksymalnie 5 zawodników z pola oraz bramkarz.
 3. Każdy z graczy na boisku powinien posiadać strój, w którym nie może być żadnych elementów niebezpiecznych dla innych uczestników spotkania. Wszyscy zawodnicy danej drużyny (za wyjątkiem bramkarza) powinni mieć koszulki w tym samym kolorze. Dopuszczalne jest użycie znaczników treningowych. W przypadku, gdy kolorystyka koszulek obu drużyn będzie zbliżona do siebie - zespół gości zobowiązany jest do użycia znaczników (powinny być na wyposażeniu każdego orlika).
 4. Nie ma możliwości uczestniczenia w meczu zawodnika w stanie po spożyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu. Rolą kapitana drużyny jest zapobieganie takim sytuacjom.
 5. Mecz rozgrywany jest piłką, którą zaakceptują kapitanowie obu drużyn przed rozpoczęciem spotkania. Obowiązkiem drużyny gospodarzy jest zapewnić dobrze napompowaną piłkę o wymiarze "5".
 6. Punktacja meczy ligowych przedstawia się następująco:
  • Wygrana - 3 punkty,
  • Remis - 1 punkt,
  • Przegrana - 0 punktów,
  • Przegrana walkowerem - minus 1 punkt.
 7. O miejscu w tabeli ligowej decydują w kolejności:
  • Liczba zdobytych punktów,
  • Bilans bezpośrednich spotkań między drużynami,
  • Bilans bramkowy,
  • Liczba strzelonych bramek.
 8. W przypadku nieustalenia przez kapitanów daty meczu w wyznaczonych terminach, Opiekun Ligi wyznacza datę i miejsca rozegrania spotkania. W celu ograniczenia tego typu sytuacji - wielokrotne nieustalenie terminu spotkania będzie karane punktami ujemnymi w tabeli. Punkty ujemne opiekun przydzieli po trzecim nieumówionym w wyznaczonych terminach meczu.
 9. W przypadku nie stawienia się na meczu którejś z drużyn, Opiekun Ligi przyznaje walkower (5:0) dla drużyny przeciwnej. Gdy na meczu nie stawi się żadna z drużyn - przyznawany jest obustronny walkower.

III. Wybrane przepisy gry

 1. W lidze kładziemy nacisk na grę w imię zasad fair play. Jeśli w meczu nie biorą udziału sędziowie - o faulach, rzutach wolnych, rożnych, autach itp. decydują uczestnicy meczu. Jakość rozgrywania spotkań zależy wtedy więc wyłącznie od zawodników. W spornych kwestiach kapitanowie zespołów ustalają co następuje.
 2. Zawodnicy są zobowiązani do grania w obuwiu sportowym przeznaczonym do grania na sztucznej trawie (podeszwa typu turf TF, AG) lub na hali (podeszwa płaska, IC). Na niektórych orlikach dopuszczalne także jest granie w tzw. lankach (podeszwa FG, HG). Niedopuszczalne za to jest używanie obuwia przeznaczonego na typowe naturalne nawierzchnie trawiaste (podeszwa SG, "wkręty").
 3. Podczas meczu zabronione jest wykonywanie wślizgów (nie dotyczy interwencji bramkarzy we własnym polu karnym). Dopuszczalne są tzw. wślizgi blokujące podania lub strzały (tylko w sytuacjach, gdy nie ma w pobliżu innego zawodnika) - za każdy inny wślizg będzie przyznawany rzut wolny pośredni dla drużyny przeciwnej.
 4. Każdy mecz rozgrywany jest w czasie 2x 30 minut, z maksymalnie 5-minutową przerwą. Czas jest mierzony przez osobę zaakceptowaną przez obie strony. Czas gry zatrzymuje się lub dolicza wyłącznie w momencie gdy piłka wyleci za ogrodzenie orlika. W pozostałych przypadkach nie dolicza się dodatkowego czasu gry. Kapitanowie ustalają między sobą, która z drużyn rozpoczyna spotkanie.
 5. Zmiany zawodników dokonywane są systemem "hokejowym". Zawodnik schodzący opuszcza boisko w okolicach linii środkowej lub na własnej połowie, po czym w tym samym miejscu wchodzi zawodnik wchodzący. Za nieprawidłowo przeprowadzoną zmianę sędzia ukarze zawodnika wchodzącego 1 minutą kary.
 6. Faule i rzuty karne
  Po faulu przysługuje rzut wolny bezpośredni dla drużyny, której zawodnik był faulowany. Za faul w polu karnym przysługuje rzut karny dla drużyny, której zawodnik był faulowany. Rzut karny wykonywany jest z linii końcowej pola karnego.
 7. Zagranie piłki ręką
  Po zagraniu piłki ręką przysługuje rzut wolny bezpośredni, dla drużyny przeciwnej od tej, której zawodnik zagrał piłkę ręką. Po zagraniu piłki ręką w polu karnym przysługuje rzut karny, dla drużyny przeciwnej od tej, której zawodnik zagrał piłkę ręką.
 8. Piłka w grze i poza grą
  Piłka znajduje się w grze po rozpoczęciu gry na środku boiska, po wznowieniu gry z autu, po wznowieniu gry z rzutu wolnego pośredniego i bezpośredniego, po wznowieniu gry z rzutu rożnego, po wznowieniu gry od bramki, po odbiciu się piłki od słupka lub poprzeczki gdy wróci w pole. Piłka znajduje się poza grą w przypadku gdy całym obwodem przekroczy linię końcową lub linię boczną boiska.
 9. Wznowienie gry od bramki, z autu, z rzutu rożnego, z rzutu wolnego bezpośredniego i pośredniego
  Wznowienie gry od bramki następuje w przypadku, gdy piłka przekroczy całym swoim obwodem linię końcową, a ostatnim zawodnikiem, który miał kontakt z piłką był zawodnik drużyny atakującej. Wznowienie gry od bramki wykonuje bramkarz, może on zagrać piłkę ręką lub nogą. W momencie wznawiania piłki od bramki, w polu karnym drużyny wznawiającej grę nie może znajdować się żaden inny zawodnik oprócz bramkarza. Ze wznowienia gry od bramki można zdobyć gola (z wyjątkiem wyrzutu piłki ręką przez bramkarza).
  Wznowienie gry z autu następuje w przypadku, gdy piłka całym swoim obwodem przekroczy linię boczną boiska. Wznowienie gry z autu wykonuje dowolny zawodnik. Wznowienie gry z autu wykonać należy z miejsca, z którego piłka opuściła linie boczną boiska. Zagranie piłki z autu wykonuje się nogą ze stojącej piłki. Zawodnik przeciwnej drużyny powinien znajdować się w odległości co najmniej 5 metrów od miejsca, w którym ustawiona jest piłka. Wznowieniem gry z autu nie można zdobyć gola.
  Wznowienie gry z rzutu rożnego następuje w przypadku, gdy piłka przekroczy całym swoim obwodem linię końcową, a ostatnim zawodnikiem, który miał kontakt z piłką był zawodnik drużyny broniącej. Wznowienie gry z rzutu rożnego wykonuje dowolny zawodnik. Wznowienie gry z rzutu rożnego wykonać należy z jednego z dwóch narożników boiska, zagrywając stojącą piłkę nogą. Zawodnik drużyny przeciwnej powinien znajdować się we własnym polu karnym lub w odległości co najmniej 5 metrów od miejsca, w którym ustawiona jest piłka. Wznowieniem piłki z rzutu rożnego można bezpośrednio zdobyć gola.
  Wznowienie gry z rzutu wolnego bezpośredniego następuje w przypadku faulu lub zagrania piłki ręką. Wznowienie gry z rzutu wolnego bezpośredniego wykonuje dowolny zawodnik z miejsca, w którym nastąpił faul lub zagranie piłki ręką. Zawodnik drużyny przeciwnej powinien znajdować się w odległości co najmniej 5 metrów od miejsca, w którym ustawiona jest piłka. Wznowieniem gry z rzutu wolnego bezpośredniego można zdobyć gola.
  Wznowienie gry z rzutu wolnego pośredniego następuje w przypadku wykonania niedozwolonego wślizgu jednego z zawodników lub gry niebezpiecznej (np. wysoko uniesiona noga). Wznowienie gry z rzutu wolnego pośredniego wykonuje dowolny zawodnik z miejsca, w którym wykonano przewinienie. Zawodnik drużyny przeciwnej powinien znajdować się w odległości co najmniej 5 metrów od miejsca, w którym ustawiona jest piłka. Wznowieniem gry z rzutu wolnego pośredniego nie można zdobyć gola.
 10. Rzut karny
  Rzut karny przysługuje drużynie w przypadku gdy zawodnik tej drużyny jest faulowany w polu karnym przeciwnika lub gdy zawodnik drużyny przeciwnej zagra piłkę ręką we własnym polu karnym. Rzut karny wykonywany jest linii końcowej pola karnego. Bramkarz broniący bramki pozostaje w bramce na linii bramkowej, a pozostali gracze powinni znajdować się w obrębie pola gry, poza polem karnym, w odległości co najmniej 5 metrów od wykonującego rzut karny. Rzut karny uznaje się za wykonany jeśli piłka zostanie dotknięta i poruszy do przodu.
 11. Spalone
  W rozgrywkach ligi nie obowiązuje zasada spalonego.
 12. Gole
  Po zdobytym golu, drużyna przeciwna wznawia grę ze środka boiska.
 13. Kary minutowe - w przypadku obecności sędziego.
  Sędzia obecny na meczu może podjąć decyzję o ukaraniu zawodnika karą 2, 5 lub 10 minut za popełnione wykroczenie bądź niebezpieczną grę. Kara ta polega na opuszczeniu przez zawodnika placu gry na wskazany czas. Ukaranego zawodnika nie może w tym czasie zastąpić inny gracz.
  Karę minut otrzymuje zawodnik w przypadku, gdy rozmyślnie łapie piłkę w ręce odbija piłkę ręką, obraża innych uczestników meczu,fauluje nierozważnie, nie stosuje się do poleceń sędziego.
 14. Kara wykluczenia zawodnika z gry - w przypadku obecności sędziego.
  Sędzia obecny na meczu oprócz kar minutowych może podjąć także decyzję o wykluczeniu zawodnika z gry. Wykluczony gracz do końca spotkania nie może wrócić na boisko, jednak po upłynięciu kary minutowej - 10 minut, w jego miejsce może wejść inny zawodnik.
  Karę wykluczenia z gry otrzymuje zawodnik w przypadku, fauluje zawodnika z użyciem nieproporcjonalnej siły oraz nie zważając na jego zdrowie, obraża innych uczestników meczu, kibiców oraz sędziego, uderzy innego zawodnika bez piłki, wielokrotnie nie stosuje się do poleceń sędziego.
 15. W przypadku niestawienia się jednej z drużyn, lub gdy drużyna stawi się w niepełnym składzie (mniej niż 5 zawodników) należy odczekać 15 minut na przybycie drużyny. Jeżeli po upływie 15 minut drużyna przeciwna się nie zjawi lub ilość ich zawodników będzie mniejsza niż 5, to informuje o zaistniałej sytuacji Organizatora, który przyznaje zwycięstwo walkowerem 5-0. Trzeci walkower oddany przez drużynę w danym sezonie oznacza wykluczenie z rozgrywek.

IV. Obowiązki kapitana zespołu

 1. Kapitan zespołu to bardzo odpowiedzialna funkcja. Jego rolą jest przede wszystkim dbanie o prawidłowe funkcjonowanie swojej drużyny, a ponadto:
  • kontaktowanie się z innymi kapitanami, ustalanie terminów rozgrywania meczy i ich organizacja,
  • reprezentowanie swojej drużyny w kontaktach z organizatorem
  • przekazywanie swoim zawodnikom aktualnych informacji nt. Ligi, zmian w regulaminie itd.,
  • sprawdzanie poprawności danych osobowych dotyczących swojego zespołu wprowadzonych do systemu,
  • dbanie o zachowanie zasad fair play, porządku i kultury zawodników swojej drużyny - zarówno na boisku, jak i poza nim (włączając w to również wpisy, komentarze na portalach społecznościowych itp.).

V. Kary

Nieprzestrzeganie regulaminu, niestosowne zachowanie będzie podlegało ukaraniem drużyny lub zawodnika. Kładziemy nacisk na uczciwość i sportową rywalizację. Karać będziemy surowo i konsekwentnie. Przykładowe przewinienia i sankcje zamieszczone są poniżej:

 1. Gra nieuprawnionego zawodnika - minus 10 punktów w tabeli, przy drugim przewinieniu w sezonie - wykluczenie zespołu z rozgrywek.
 2. Kary za niewłaściwe zachowanie na meczu lub po meczu, łamanie zasad fair play.
  Możliwe zweryfikowanie wyniku na jednostronny lub obustronny walkower + ew. kary indywidualne dla zawodników (włącznie z zawieszeniem na kilka spotkań).
 3. Kary za niewywiązywanie się z obowiązków kapitana.
  W zależności od wagi przewinienia: od ostrzeżenia, poprzez dodanie ujemnych punktów, weryfikacje wyników meczów jako jednostronny lub obustronny walkower, aż do wykluczenia z rozgrywek.
 4. Kary za nieustalenie terminu spotkania.
  Przy trzecim takim przewinieniu - minus 1 punkt w tabeli, przy czwartym i każdym kolejnym - minus 2 punkty w tabeli.
 5. Kary za nierozegranie spotkania.
  Weryfikacja wyniku meczu jako jednostronny lub obustronny walkower. Przy trzecim takim przewinieniu wykluczenie z ligi.
 6. Nagminne niestosowanie się do zapisów regulaminu, łamanie przepisów dotyczących zasad rozgrywania spotkań opisanych w niniejszym regulaminie będzie skutkowała podjęciem decyzji o usunięciu zespołu lub zawodnika z rozgrywek.
  W razie usunięcia zespołu z rozgrywek bądź nałożenia na niego innych kar dyscyplinarnych - opłata wpisowego nie podlega zwrotowi.
 7. Social Media - Obrażanie, bezpodstawne oskarżanie oraz niekonstruktywna krytyka innych uczestników rozgrywek, sędziów lub organizatorów na forach, facebooku, twitterze czy innych miejscach w sieci skutkuje karami indywidualnymi lub zespołowymi.

W przypadku zakończenia rozgrywek przed końcem sezonu którejkolwiek z drużyn na skutek rezygnacji lub wykluczenia zgodnie z punktem regulaminu wszystkie wygrane mecze tej drużyny są weryfikowane jako walkower, na korzyść rywala.

Wszelkie sprawy nie ujęte w regulaminie oraz dotyczące interpretacji zapisów regulaminu rozstrzyga Organizator.

Organizator zastrzega sobie również prawo do zmian w niniejszym regulaminie w trakcie trwania rozgrywek.